Manager Plantenkwekerij Schreurs

De Manager Plantenkwekerij Schreurs is verantwoordelijk voor het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de vastgestelde bedrijfsstrategie van Plantenkwekerij Schreurs. Hij/zij is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de organisatie (productie, bedrijfsbureau en technische dienst) en voor de ontwikkeling en implementatie van het operationeel beleid, zodanig dat de winstgevendheid en continuïteit van plantenkwekerij Schreurs B.V. gewaarborgd is en blijft.

Hij/zij draagt de vastgestelde strategie op positieve wijze uit naar de organisatie. Hij/zij bewaakt de operationele doelstellingen van de verschillende afdelingen. Daarbij benoemt hij/zij prioriteiten, bewaakt hij voortgang, kwaliteit, kosten en resultaat en stuurt hij/zij activiteiten bij indien nodig. Te allen tijde hanteert hij/zij een stimulerende, faciliterende en coachende stijl van leiderschap. De Manager Plantenkwekerij Schreurs heeft een coachende rol voor de medewerkers in samenspraak met de afdeling HR van Gipmans Groep.

Organisatorische positie

Rapporteert aan: Algemeen Directeur Gipmans Groep
Behoort tot de afdeling: Management Plantenkwekerij Schreurs
Geeft leiding aan: Manager Productie, Bedrijfsbureau, teelt en Technische Dienst

Resultaatgebieden & doelstellingen

Productie & bedrijfsbureau

 • Draagt als manager, vanuit de eigen aandachtsgebieden, bij aan de totstandkoming van het totale strategische organisatiebeleid; signaleert hiertoe ontwikkelingen op de eigen aandachtsgebieden;
 • Implementeert het organisatiebeleid binnen de afdelingen/teams; draagt hiertoe zorg voor de uitvoering van het jaarplan en zorgt hierbij voor een optimale afstemming van de werkzaamheden met de andere afdelingen binnen Gipmans Groep B.V.;
 • Is verantwoordelijk voor de gerealiseerde teelt en productie;
 • Is verantwoordelijk voor het afgesproken financiële resultaat van de plantenkwekerij;
 • Rapporteert maandelijks tijdig, correct en betrouwbaar de voortgang van het jaarplan inclusief financiële gegevens aan de directie;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van operationele zaken en verbeteringen;
 • Is verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van de afdelingen verkoop, productie en bedrijfsbureau alsmede de mechaniseringsprocessen binnen deze afdelingen;
 • Voert coaching gesprekken samen met de manager productie
 • Draagt zorg voor een goede zaai-, organisatie- en afleverplannning.

Teelt

 • Draagt zorg voor een goede en gezonde teelt binnen Plantenkwekerij Schreurs;
 • Draagt zorg voor correcte administratie binnen de afdeling teelt (UMR/GWB).

Verkoop

 • Signaleert nieuwe kansen en weet deze te vertalen in concrete acties voor de organisatie;
 • Geeft relevante input voor de (jaarlijkse) verkoopplannen;
 • Doet voorstellen ter verbetering van het huidige producten- en dienstenaanbod.

Onderhoud & Facilities (roerende zaken)

 • Initieert en borgt doelstellingen en relevante KPI’s op het gebied van onderhoud en technische dienst (roerende zaken) en vertaalt deze op een adequate manier naar de interne organisatie (maakt plannen voor met name de periode september – december);
 • Stelt prioriteiten in de wensen vanuit verschillende afdelingen op het gebied van facilitaire roerende zaken en je stemt deze wensen af met de mogelijkheden binnen Gipmans Groep B.V.;
 • Is verantwoordelijk voor de (collectieve) inkoop tegen juiste condities en het monitoren van de kwaliteit van leveranciers binnen de gestelde budgettaire kaders.

Veiligheid & Kwaliteit

 • Bewaakt en borgt de doelstellingen op basis van relevante directie KPI’s;
 • Zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan alle wettelijke regelgeving betreffende SheQa;
 • Is verantwoordelijk voor o.a. de (de aansturing van) toetsing en naleving van de systemen, zoals in- en externe audits, eindinspecties, werkplekinspecties, metingen en monitoring;
 • Bewaakt de grenzen van de GWB-wet en ATW-wet.

Wie ben jij?

Jij bent opgegroeid in de regio Sevenum en/of je kent de tuinbouw/teelt/kwekerij branche goed. Je bent HBO opgeleid of je hebt een HBO werk– en denkniveau. Je bent een kartrekker en je vindt het een enorme uitdaging om Plantenkwekerij Schreurs verder te laten groeien en ontwikkelen. Je bent ondernemend en 25-30 mensen aansturen doe je op een natuurlijke wijze met name ook door samen te werken. De uitdaging is het verfijnen van het productieproces en de continuïteit waarborgen voor de lange termijn. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en wekelijks overleg je met de algemeen directeur van de Gipmans Groep.

Competenties:

 • Ondernemend;
 • Mensenmens;
 • Organisator;
 • Empathisch;
 • Hands-on;
 • Betrokken;
 • Teamplayer;
 • Zelfstandig;
 • Resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisindicatie € 5.000 - € 6.000 per maand;
 • Fulltime dienstverband;
 • 25 vakantiedagen.

Uw contacpersoon

Reageer op deze carrièrekans

Hoe gaan we te werkStap 1
We starten met de screening van uw CV en uw gegevens.
Stap 2
Geschikt? Samen plannen we een kennismakingsgesprek.
Stap 3
Bij gebleken geschiktheid volgt de introductie bij de opdrachtgever.