Privacy Statement

Wederzijds vertrouwen is fundamenteel voor de waarde van onze dienstverlening. Het beschermen van de privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is te allen tijde een fundamenteel principe in onze relatie met onze klanten en kandidaten. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om alle persoonlijke informatie die we op onze website publiceren en/of anderszins verzamelen, te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, verandering of openbaarmaking. Vaes & Linthorst executive staffing B.V. hanteert een privacy- en veiligheidswerkwijze om de persoonlijke informatie van onze kandidaten te beschermen, evenals alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die onze klanten verstrekken. Deze werkwijzen worden op regelmatige basis gecontroleerd en indien nodig herzien. Persoonlijke informatie verzameld door Vaes & Linthorst executive staffing B.V. is informatie over een identificeerbare persoon die informatie kan bevatten zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, financiƫle informatie, loopbaangeschiedenis, referenties, opleiding en andere inloggegevens. Bedrijfsinformatie verzameld van klanten kan zijn: organisatiestructuur en -cultuur, omzet en zakelijke uitdagingen. Alleen dergelijke klantinformatie die uitdrukkelijk door de klant is goedgekeurd, wordt gedeeld met de kandidaten. Het enige doel van het verzamelen van informatie is om het executive searchproces te vergemakkelijken. Deze informatie wordt nooit voor enig ander doel gebruikt. Kandidaten en klanten vragen wij vooraf om toestemming om informatie te delen ten behoeve van het searchproces. Op geen enkel ander moment wordt informatie gedeeld met een partij zonder de instemming van elke deelnemer. Indien u een uitgebreide versie wenst van ons privacy beleid of u wenst dat wij uw gegevens verwijderen uit onze systemen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via deze link.