Directeur Marketing & Communicatie

Dichterbij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland.

STICHTING DICHTERBIJ
Dichterbij streeft naar een samenleving waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben waarin zij hun eigen keuzes maken, zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Een samenleving waarin zij lekker in hun vel zitten, zo gewoon mogelijk kunnen leven en op het juiste moment zorg en ondersteuning op maat krijgen – thuis, op school en op onze eigen locaties. Onder de naam Stevig wordt ook specialistische en forensische zorg geleverd.

Dichterbij heeft een bijzondere methode (onze grondhouding) ontwikkeld om met hun cliënten en verwanten als team te praten over wensen en mogelijkheden. Die werkwijze heet ‘Als je het mij vraagt’. Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over de vragen ‘Wat wil je?’ en ‘Wat is er nodig om dat te bereiken?’ leren ze steeds beter op welke manier ze hun cliënten en verwanten het prettigst kunnen ondersteunen en begeleiden. ‘Als je het mij vraagt’ is de afgelopen jaren een positieve en zeer succesvolle benadering gebleken. In de jaarplannen van Dichterbij is dan ook opgenomen dat ‘Als je het mij vraagt’ nog steviger wordt ingebed in de zorg en dienstverlening van Dichterbij.

Het uitgangspunt van Dichterbij is dat iedereen talenten heeft. Spreekt dit je aan, dan heb jij het Dichterbij- hart en zien we je sollicitatie graag tegemoet.

UITDAGING
Samen met de bestuursstaf ondersteun je de Raad van Bestuur bij hun bestuurlijk proces van richten en leidinggeven aan een grote organisatie. Met jouw team ben je verantwoordelijk voor het projectenbureau en de afdeling marketing en communicatie. Naast jouw aandachtsgebieden wordt de Raad van Bestuur ondersteund door de bestuursstaf waar het secretariaat, de strategisch beleidsmedewerkers, de juridische en ethische adviseurs, geneesheer-directeur en de medezeggenschap onder valt. Jouw werkplek is op het bestuursbureau in Gennep. Daarnaast ben je regelmatig aanwezig bij externe bijeenkomsten en stakeholders.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
In antwoord op de vele veranderingen in het zorglandschap ontplooit Dichterbij verschillende initiatieven om hierop aan te haken én voor te (blijven) lopen in de gehandicaptenzorg.

Jij zorgt voor structuur en centrale regie in dit proces, wat leidt tot een slagvaardige uitvoering van de verschillende initiatieven. Je maakt je sterk voor een integrale benadering op beleids- en uitvoeringsvlak en weet de onderliggende processen te verbinden aan de missie en strategische doelen van Dichterbij.

Op het gebied van marketing en communicatie ben je in staat om het DNA van Dichterbij snel in kaart te brengen en de belangrijke waarden op een duidelijke en inspirerende wijze te vertalen naar in-en externe communicatie. De ambitie van Dichterbij is om vernieuwend te zijn om zo een grote bijdrage te kunnen geven aan het zien van de talenten van hun cliënten en deze verder tot ontwikkeling te brengen. Deze ambitie communiceer je met impact naar de (potentiele) cliënten en medewerkers, wat Dichterbij een sterk en positief imago oplevert. Met jouw actieve inzet in de externe netwerken heb je invloed op de keuzes die op regionaal en landelijk niveau worden gemaakt.

Je speelt in het contact met de externe omgeving een spilfunctie. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de samenleving die bepalend zijn voor externe communicatie. De omgeving betrekken bij de zorg, door middel van dialoog, interactie en communicatie en samen met binnen- en buitenwereld nieuwe zorgdiensten in co-creatie ontwikkelen.

Je vervult een rol als sparringpartner van bestuur en directie. Je denkt proactief aan de bestuurstafel mee, initieert en profileert beleid. In de inzet van middelen ga je op zoek naar aansprekende en vernieuwende ideeën.

Naar jouw medewerkers toon je een inspirerende, coachende en participatieve leiderschapsstijl, en indien de situatie daarom vraagt ook een sturend leiderschap. Jouw leiderschap is erop gericht dat de medewerkers van de afdeling gestimuleerd en geïnspireerd worden om optimaal te presteren, hun talenten verder te ontwikkelen en deze in te zetten.

MT-DICHTERBIJ
Je maakt samen met regiodirecteuren, stafdirecteuren en Raad van Bestuur onderdeel uit van het MT-Dichterbij. Als lid van MT-Dichterbij rapporteer je direct aan de Raad van Bestuur. Je adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling en realisatie van het strategisch beleid in algemene zin en het marketing en communicatiebeleid in het bijzonder. Samen met de Raad van Bestuur en je collega’s van MT-Dichterbij ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de gehele organisatie.

Om tot effectieve resultaten te komen is samenwerking in het team belangrijk en dienen de leden van het team elkaar te versterken o.a. door complementair te zijn. Daarom beschik je over het vermogen om resultaten te bereiken en zoek je naar verbinding.

FUNCTIE-EISEN
Je bent een ervaren netwerker en bent sterk gericht op verbinden waar mogelijk. Dit zien we ook terug in de impact van jouw regierol intern: je weet wat er speelt en gaat spelen en brengt ook intern mensen in verbinding. Jij weet als geen ander de waarde van het merk Dichterbij te herleiden naar resultaten van marketing en deze discipline inzichtelijk te maken voor interne en externe stakeholders.

Je inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving om mogelijkheden tot groei van het portfolio te benutten. Je bent een voorbeeld door strategische kansen te zien en te komen tot een businessplan voor de organisatie of het onderdeel.

Je hebt goed overzicht en ziet onderlinge verbanden direct. Adviezen heb je gedegen onderbouwd met data en feiten. Je denkt altijd een aantal stappen vooruit. Je hebt jouw doelen continu helder voor ogen en neemt je omgeving hierin mee. Je brengt structuur in onoverzichtelijke situaties en helpt mensen bij de kern te blijven. Je bent ook buiten kantooruren bereikbaar voor pers, bestuur en stakeholders.

 • Je hebt een relevante opleiding op WO-niveau afgerond;
 • Je bent sterk in marketing en communicatie;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de zorg;
 • Je bent een verbinder en sterk in het afwegen van belangen;
 • Je beschikt over een groot en relevant extern netwerk.
 • Je hebt hart voor de cliënten, denkt en handelt in hun belang en vertaalt hun wensen en behoeften in concrete oplossingen;
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid en denkt niet in ‘problemen en bezwaren’ maar in kansen en mogelijkheden;
 • Je hebt een proactieve, anticiperende, kritische en flexibele werkhouding.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Zinvol samenwerken met gemotiveerde, talentvolle en professionele collega’s in een moderne omgeving;

 • Je maakt deel uit van een maatschappelijk organisatie waarin bevlogen en betrokken medewerkers zinvol werk doen;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen en om aan jouw persoonlijke doelen te werken;
 • Een salaris van minimaal € 5.034,- en maximaal € 7.741,- bruto, conform CAO Gehandicaptenzorg FWG;
 • Leaseauto;
 • Een vaste eindejaarsuitkering en vakantietoeslag;
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering;
 • Een vast contract voor onbepaalde tijd.

Uw contacpersoon

Reageer op deze carrièrekans

Hoe gaan we te werkStap 1
We starten met de screening van uw CV en uw gegevens.
Stap 2
Geschikt? Samen plannen we een kennismakingsgesprek.
Stap 3
Bij gebleken geschiktheid volgt de introductie bij de opdrachtgever.