Lid Raad van Toezicht

Voor deze functie zoekt Kunstencentrum Venlo kandidaten met een achtergrond in de communicatie en marketing (6 vergaderingen per jaar). De kandidaat beschikt over ruime expertise op het gebied van marketing, PR en branding.

KUNSTENCENTRUM VENLO
Kunstencentrum Venlo is hét huis voor cultuurbeleving, cultuurparticipatie en kunsteducatie in de gemeenten Venlo en Peel & Maas. De activiteiten van Kunstencentrum Venlo hebben de afgelopen periode in het teken gestaan van ‘doorpakken’. Zodoende is Kunstencentrum Venlo, ondanks de gevolgen van de economische ontwikkelingen, de krimp en de vergrijzing, erin geslaagd om de afgelopen jaren het aantal activiteiten te laten stijgen en het aantal cursisten op peil te houden. Kunstencentrum Venlo is een financieel gezonde organisatie, die met open blik naar de wereld om zich heen kijkt en continu werkt aan een duurzame, flexibele (netwerk)organisatie.

HET PROFIEL
Voor deze functie zoekt Kunstencentrum Venlo kandidaten met een achtergrond in de communicatie en marketing. De kandidaat beschikt over ruime expertise op het gebied van marketing, PR en branding. Regionale binding dan wel kennis van de regio is een pré.

De kandidaat heeft daarnaast bij voorkeur kennis van de ontwikkelingen in het cultureel domein. Kunstencentrum Venlo verwacht van de kandidaat voldoende abstractieniveau om boven de materie uit te stijgen en het geheel te overzien. 

COMPETENTIES
Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over de algemene competenties van toezichthouders:

  • Betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de culturele sector in het bijzonder;
  • Affiniteit met de doelstelling van Stichting Kunstencentrum Venlo;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen; 
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
  • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen; 
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
  • Een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Kunstencentrum Venlo stellen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bij Kunstencentrum Venlo is marktconform.

Uw contacpersoon

Reageer op deze carrièrekans

Hoe gaan we te werkStap 1
We starten met de screening van uw CV en uw gegevens.
Stap 2
Geschikt? Samen plannen we een kennismakingsgesprek.
Stap 3
Bij gebleken geschiktheid volgt de introductie bij de opdrachtgever.